Breadcrumbs


Улогуј се
НАБАВКА БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. годину 

Право на бесплатне уџбенике за школску 2023/2024. годину имају следеће категорије ученика

ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи); 

ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОПЗ; 

ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат); ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања; 

ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику. 

Школи се као ДОКАЗ о испуњености услова доставља следећа документација: 

за ученике социјално/материјално угрожених породица примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи; 

за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика 

прилаже се за свако дете. 

за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у истој основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним 

ученицима. 

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2 и ИОПЗ) није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима. 

Рок за предају доказа о испуњености услова 4. април 2023. године до 14,00 часова.

 

ÉRTESÍTÉS A SZÜLŐKNEK – SÜRGŐS

INGYENES TANKÖNYVEK IGÉNYLÉSE A 2023/2024-ES TANÉVRE

Ingyenes tankönyvre jogot formálhatnak a 2023/2024-es tanévben a következő tanulói kategóriák:

- szociálisan/anyagilag hátrányos helyzetű családokból származó tanulók (akik szociális pénzügyi támogatásban részesülnek);

- az általános iskolai tanulmányaikat sajátos nevelési-oktatási terv szerint folytatják a tanulók,  beleértve az IOP3-at is;

- fejlődési fogyatékosságal rendelkező tanulók, akik egyéni nevelési terv szerint folytatják tanulmányikat, és szükségük van adaptált tankönyvekre, valamint olyan tanulók, akik esetében

a nevelő-oktató munka nem egyéni nevelési terv szerint folyik, de szükséges az adaptáció (nagyított betűtípus, Braille-írás, elektronikus formátum);

- általános iskolások, akik a harmadik vagy minden következő gyermekként születtek a családban, és tagjai az oktatási és nevelési rendszernek;

-  az általános iskola első és második osztályos tanulói, akik siketek, ezért személyre szabott tankönyvekre van szükségük elektronikus formátumban, szerb nyelvű videótartalommal rendelkező jelnyelven.

A feltételek teljesülésének BIZONYÍTÁSAként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az iskolának:

- szociálisan/anyagilag hátrányos helyzetű családokból származó tanulók számára - szociális segélyben részesülők, szociális ellátásra való jogosultságot meghatározó határozatot igazoló dokumentum (másolat);

- azoknak a tanulóknak, akik a családjukban harmadik vagy minden következő gyermekként születtek, és iskolai tanulmányokat folytatnak (középiskola, egyetem), szükséges az ezt igazoló dokumentum az adott okatási intézménytől. Az adott oktatási intézmény igazolását a tanuló státuszáról minden gyermekhez szükséges csatolni.

- azoknak a tanulóknak, akik harmadik vagy minden további gyermekként születtek ugyanabban a családban, és ugyanabba az általános iskolába járnak, az iskola nem ad ki igazolást, mert az iskola rendelkezik a diákokról a fenti adatokkal.

- Az általános iskolai tanulmányaikat egyéni oktatási terv szerint folytató tanulóknak  (IOP1, IOP2 és IOP3) külön dokumentációt nem kell benyújtania, mert az iskola rendelkezik  az adatokkal az említett diákokról.

A feltételek teljesítését igazoló igazolás benyújtásának határideje - 2023. április 4. 14.00 óra.