Breadcrumbs


Улогуј се
ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СУБОТИЦА

упућује

                                                                П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

                                      ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                                                                ЈН 1/2016

 

 

ПОЗИВ 

word

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

word

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

word

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

word