Breadcrumbs


Login Form
Radovi Ucenika

Likovi u pokosovskom ciklusu

K

ao i mnogi moji vršnjaci, i ja smatram da su pokosovske pesme dosadne.Ima puno nerazumnih reči. Svi likovi imaju iste osobine, isto se ponašaju.

Međutim, to nije ono što bi nam naši roditelji ili bake i deke rekli. Oni misle da su epske narodne pesme veoma poučne i da nam mogu mnogo toga reći o srpskoj istoriji i junacima. Na primer, moj tata obožava da čita stare junačke pesme i da gleda filmove sa raznim bitkama. Oduvek mi je govorio da su ljudi u Srbiji tada bili mnogo pošteniji i hrabriji. Ja se slažem sa tim, ali nisu bili takvi kavaljeri i kod kuće.

Žene su u to vreme bile ponižavane i uplašene. Pesma „Dioba Jakšića“ govori o svađi između dva brata, Bogdana i Dmitra. Oni su svu imovinu podelili, na, što bi se reklo, ravne časti, ali nikako nisu mogli da se dogovore oko konja vranca i sokola. Besan, Dmitar je naredio svojoj ženi Anđeliji da otruje svog đevera ili da zauvek ode iz dvora. Anđelija je bila uplašena, ali je ipak mudro postupila. Odnela mu je molitvenu čašu koja je u to vreme imala poseban značaj. Jednom lepom reči i molbom, ona ih je pomirila. Jelica, ljuba vojvode Prijezde, je radije časno poginula sa svojim mužem, nego što je Turke ljubila. U to vreme, žene se nisu mnogo suprostavljale muškarcima. Prokleta Jerinja se jedina usudila, ali ju je na kraju ubio Oblak Radosav jer su se muškarci morali poštovati.

Iako su bile ponižavane i nesrećne u svojim brakovima, one nikada nisu prevarile svoga muža. Bile su mnogo hrabrije i psihički jače nego danas.

Isidora Vukajlović 7/3

Razmišljam o tehnologiji

P

rvi računar dostupan tržištu proizveden je 1950. godine, a pravu popularnost dostigao je osamdesetih godina prošlog veka. Od tada se razvija galopirajućom brzinom.

Neke ljude ovaj ubrzani razvoj zabrinjava jer misle da će se razvitak ljudskih fizičkih i umnih sposobnosti zaustaviti, ili čak propadati, jer „elektronski mozak“ već zamenjuje tradicionalni način rada u svim oblastima života. Oni upućuju na mogući haos ako kompjuterski sistemi padnu, što bi dovelo do kolapsa saobraćaja, komunikacija, zakona i reda.

Međutim, ljudi ne bi mogli uživati u današnjem standardu života da nema računara i računarske tehnologije. Činjenica je da kompjuterizovani roboti obavljaju teške, prljave i opasne poslove umesto ljudi, da možemo da komuniciramo sa osobama koje su hiljadama kilometara udaljene od nas, da možemo doći do bilo kakvih informacija jednim „klikom“ na miša, bez otvaranja knjiga. Kompjuteri se ugrađuju u odeću, automobile, male kućne aparate, građevine i ostale predmete iz svakodnevnog života, da bi nam život bio prijatniji i lakši.

Samo da ne počnu razmišljati umesto nas...

Po mom mišljenju, treba da prihvatimo našu zavisnost od računara, ali da istovremeno tražimo načine da našu zavisnost učinimo manje opasnom.

Valentina Mesaroš 8/3

U oblasti multimedije, učenici petih razreda su se upoznali sa osnovama preuzimanja i obrade slika sa interneta, i sa osnovama programa Movie Maker.  Zadatak za ovaj uzrast nije zahtevao impelementaciju i obradu zvuka, ali su ovi učenici ubacili i pozadinsku muziku, i prikazali svoje viđenje uticaja video igrica na ljude. Laughing

 

 

Kao rad na zadatu temu iz Engleskog jezika, učenici su u sedmom razredu napravili multimedijalnu prezentaciju koja obrađuje popularan američki grad.  Prezentacija je urađena u powerpoint 2003 verziji.

Potkategorije